IT a anatomie firmy – nová edice publikací

Nakladatelství Professional Publishing spolu s VŠE Praha pokračuje v nabídce publikací v rámci edice „Otevřené knihy zdarma“, které jsou k dispozici na adrese http://www.mbi-af.cz. Přístup ke všem textům edice je zdarma.

 

 

Čtvrtá e-kniha má název IT a anatomie firmy – Oblasti a komponenty řízení a poskytuje komplexní přehled o řízení firmy. Text je určen pro byznys a datové analytiky, analytiky-vývojáře a manažery. Poskytuje analytické znalosti obsahu řízení firmy, posiluje invenci, kreativitu a intuici uvedených rolí a zvyšuje flexibilitu rolí vzhledem ke změnám a vývoji byznys a technologického prostředí.

Pátá e-kniha s názvem IT a anatomie firmy – Strojírenská firma poskytuje komplexní přehled o řízení výrobní, v daném případě strojírenské firmy, podle jednotlivých oblastí a komponent řízení. Poskytuje analytické znalosti obsahu řízení strojírenské firmy a klade si za cíl zvyšovat flexibilitu rolí zejména v různých typech výrobních firem.

 

Šestá e-kniha IT a anatomie firmy – Podniková analytika přináší mnoho inspirací jak přispět k celkovému zvyšování kvality podnikového řízení a tedy ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Podniková analytika stále více významným způsobem efektivně podporuje řídicí, tedy analytické, plánovací a rozhodovací aktivity podnikových manažerů a specialistů, což dokumentují výsledky celosvětových průzkumů, prováděných renomovanými analytickými firmami.