Na základě zákona č. 367/2000 má kupující při sjednání obchodu prostředky  elektronické komunikace právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou knih, u kterých byl porušen obal. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění podmínek:

 

-vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, nesmí být porušen obal.

-kupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:

 Professional Publishing, Mikulova 1572, Praha 11, 149 00.